Palvelut

Hälytyksensiirtopalvelu

Hälytyksensiirtopalvelussa valvottavan kohteen paloilmoitin-, murtoilmoitin- ja taloautomaatiojärjestelmien hälytykset välitetään varmennetuin ja jatkuvasti valvotuin yhteyksin aluehälytyskeskukseen sekä vartiointi- ja huoltoliikkeisiin.

Selväkieliset, osoitteelliset hälytysviestit hoito- ja huoltohenkilöstön matkapuhelimiin lyhentävät reagointiaikaa häiriötilanteissa.

Hälytyskeskuspalvelu

Hälytyskeskuspalvelu vastaanottaa ja välittää paloilmoitin-, murtoilmoitin- ja taloautomaatiojärjestelmistä tulevat hälytykset kiinteistön huoltomiehille, päivystäjille, vartijoille tai muulle ennalta sovitulle taholle.

Hälytystapahtumien välitystehtävät perustuvat tilaajan kanssa ennalta sovittuihin toimintaohjeisiin. Tarvittaessa ja tilanteen niin vaatiessa hälytyspaikalle pyydetään myös poliisi tai muu viranomainen.

PALOHUOLTOSOPIMUS

Palohuoltosopimus on valmis palvelukokonaisuus, jonka puitteissa koordinoimme ja valvomme paloteknisten turvajärjestelmien huoltoa, viankorjausta ja laskutusta.

Vahvimmat

Laita pyörät pyörimään ja ota jo tänään meihin yhteyttä!

Start