Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste. Suomen Hälytys-Siirto Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta milloin tahansa ilman eri ilmoitusta.
Laatimispäivä 15.7.2010.


1. Rekisterinpitäjä

Suomen Hälytys-Siirto Oy (myöhemmin SHS Oy)
Virusmäentie 65 A
20300 Turku

y. 2064156-9
puh. 044-722 5790
email. info@shsoy.fi


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Raimo Aaltonen
SHS Oy

puh. 044-722 5790
email. raimo.aaltonen@shsoy.fi


3. Rekisterin nimi

SHS Oy asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

SHS Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilö- ja asiakastietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakkaiden palveluiden ja extranet-käyttöliittymän ylläpitämiseen, laskutukseen sekä muihin rekisterinpitäjän rinnastettavissa oleviin palveluihin.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ja kerätään henkilö- ja asiakastietoja SHS Oy:n tuottamien palveluiden ylläpitämistä edellyttävällä tavalla. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi asiakkaan osoite- ja laskutustiedot, yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero sekä sähköpostiosoitteet.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä tallentaa asiakassuhteesta ne tiedot, jotka asiakas itsestään ilmoittaa sopimuksen tekohetkellä. Lisäksi tallennetaan kulunvalvontatiedot, mikäli asiakas on tunnuksellaan käyttänyt extranet-käyttöliittymää.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen luovutuksia tai siirtoja ei suoriteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

SHS Oy:n asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän suojattuun ja varmennettuun tietojärjestelmään. Järjstelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat fyysisesti lukitussa ja vartioidussa tilassa.


9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle ja sen tulee olla allekirjoitettu kirjallinen kielto, josta käy ilmi rekisteröidyn nimi, sotu/y-tunnus ja päiväys.


10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle ja sen tulee olla allekirjoitettu kirjallinen pyyntö, josta käy ilmi rekisteröidyn nimi, sotu/y-tunnus ja päiväys.


11. Tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilö- tai asiakastiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.