Rikosilmoitin

Kun ei koskaan tiedä kuka tulee käymään...

Rikosilmoitinjärjestelmä on ehkä yleisin toimitilakohteisiin hankituista turvallisuusjärjestelmistä. Rikosilmoitinjärjestelmällä havaitaan luvaton tunkeutuminen suojattuun kohteeseen ja kohteessa liikkuminen. Rikosilmoitinjärjestelmällä suoritetaan kehä-, kuori-, tila- ja kohdevalvontaa.

kehävalvonta = tietyn alueen valvontaa
kuorivalvonta = rakennuksen valvontaa
tilavalvonta = tilaryhmän tai yksittäisen tilan valvontaa
kohdevalvonta = erillisen kohteen, esimerkiksi taide-esineen valvontaa

Rikosilmoitinjärjestelmä on normaalisti lepotilassa, mutta valvotun rajapinnan ylityksestä aiheutuu hälytys, jonka SHS-ilmoituksensiirtopalvelu välittää vartiointiliikkeeseen, tai muuhun valvontapisteeseen, joka aloittaa ennalta sovitut toimenpiteet.

Rakenteellisen murtosuojauksen tarkoituksena on useiden suojakehien luominen valvottavien kohteiden ympärille. Lähestyttäessä kohdetta ulkoapäin kohdataan useita, suoja-arvoltaan erilaisia suojakehiä.
Uloin suojakehä voi olla esimerkiksi alueen aita, toisen suojakehän rakennuksen ulkokuori, kolmannen rakennuksen sisäinen jako väliseinin ja neljännen esimerkiksi lääkevarasto.
Eri suojakehien suoja-arvoa voidaan parantaa vielä esimerkiksi valaistuksella sekä, videovalvonta- ja kulunhallintajärjestelmillä.

SHS integroi rikosilmoitin-, videovalvonta-, kulunohjaus-, ja paloilmoitinärjestelmistä suojattavalle kohteelle asetettujen turvallisuusvaatimusten mukaisen turvajärjestelmän.