Paloilmoitin

Tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä!

Paloturvallisuus on henkilöiden ja kiinteistöjen turvallisuuden perusta, johon ei aina kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Yksi todennäköisimmistä yritystä uhkaavista vaaroista on tulipalo. Tulipalon sattuessa aineellisten menetysten riski on suuri, henkilövahinkoriskiä unohtamatta. Tulipalo voi aiheuttaa yrityksen toimintaan vakavan keskeytyksen, joka pitkittyessään saattaa aiheuttaa korvaamtonta vahinkoa liiketoiminnalle.

Pelco Finland Oy ei suotta ole saavuttanut paloilmoittimien markkinajohtajan asemaa Suomessa. Älykkäisiin Esmi-paloilmoittimiin liitetyt yhdistelmäilmaisimet hyödyntävät monikriteeri-ilmaisintekniikkaa suojaten vaikeimmatkin huonetilat luotettavasti ilman erheellisiä ilmoituksia.

Esmi-paloilmoitin havaitsee palon valitun ilmaisutekniikan mukaisesti aikaisessa vaiheessa. Se valvoo keskeytyksettä lisäten henkilöturvallisuutta ja täydentäen rakenteellista paloturvallisuutta.

Suomen Hälytys-Siirto Oy:n toimittamilla Esmi-paloilmoittimilla ja ilmoituksensiirtoratkaisuilla toteutetaan helposti ja joustavasti kaikki kiinteistön taloteknistenjärjestelmien ohjaukset viranomaisten vaatimusten mukaisesti.