Kulunohjaus

Avaimet aina oikeissa käsissä

Kulunohjausjärjestelmä vähentää turvallisuusriskejä kontrolloimalla kulkua porteista ja ovista. Luvattomien henkilöiden kulku yrityksen tiloissa estetään ja henkilökunnan kulku ohjataan vain sallituille alueille. Sähköisen lukituksen ja kulkutunnisteen avulla yritys pääsee myös eroon hankalasti hallittavista mekaanisista avaimista. Kulkutunnisteiden oikeuksia on helppo muuttaa ja katoamistapauksissa niiden toiminta voidaan nopeasti estää.

Kulunohjausjärjestelmään on perinteisesti liitetty työajanseuranta-, työnumeroseuranta- ja lounasseurantaohjelmistot, jotka helpottavat jokapäiväisiä rutiineja ja parantavat asiakaspalvelua.

Kotimaiset Esmikko -kulunohjaus- ja työajanseurantajärjestelmät auttavat yritystä hallitsemaan henkilöiden liikkumista kiinteistöissä ja niihin liittyvillä ulkoalueilla.

Esmikko suojaa yrityksen, asiakkaiden ja henkilökunnan omaisuutta sekä toiminnassa tarvittavia tietoja valvoen, rajoittaen ja ohjaten liikkumista yrityksen alueella.

Esmikko on Suomen suosituin kulunohjausjärjestelmä. Ota yhteyttä SHS:n myyntiin. Varmistetaan yhdessä, että yrityksenne avaimet ovat oikeissa käsissä.