Videovalvonta

Väsymätön silmä ja pettämätön muisti

Videovalvonta on kellonajasta ja olosuhteista riippumaton tapa ehkäistä henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuvia turvallisuusriskejä tai valvoa esimerkiksi teollisuuden prosesseja.

Videovalvonta on ratkaisu organisaation tarpeeseen valvoa ja turvata omaisuuttaan, työntekijöitään ja aluettaan. Videovalvonta on lahjomaton ja väsymätön silminnäkijä tapahtumille ja sillä on ennaltaehkäisevä merkitys turvallisuusriskien torjumisessa.

Videovalvontaa sovelletaan myös teollisuuden prosessinvalvonnassa, tuotannonohjauksessa sekä liikenne- ja tunnelivalvonnassa.

SHS toteuttaa Pelco-videovalvontajärjestelmän avulla kattavan ja luotettavan valvonnan suuriin ja pieniin kohteisiin, joissa se voi toimia itsenäisinä järjestelmänä, tai osana integroitua turvajärjestelmää.