Ilmoituksensiirto

Hälytykset aina oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan!


SHS-Ilmoituksensiirtopalvelussa valvottavaan kohteeseen sijoitettujen kiinteistö-, paloilmoitin-, henkilöturva- ja rikosilmoitinjärjestelmien hälytykset välitetään Finannssialan keskusliiton hyväksymin laittein, sekä varmennetuin ja jatkuvasti valvotuin yhteyksin vartiointi- ja huoltoliikkeisiin, tai aluehälytyskeskukseen - viranomaismääräysten edellyttämällä tavalla.

SHS-Ilmoituksensiirtopalvelu on suomalaiseen, viranomaishyväksyttyyn Telcont Secure® -teknologiaan perustuva ilmoituksensiirtoratkaisu.

SHS-Ilmoituksensiirtopalvelun modulaarinen rakenne antaa vapauden muodostaa valvottavaan kohteeseen vallitsevien olosuhteiden edellyttämä ilmoituksensiirtoratkaisu, jota olosuhteiden muuttuessa voidaan joustavasti mukauttaa. Aina oikein mitoitettu palvelu tuo kustannustehokkuutta laadusta tinkimättä!

SHS-ilmoituksensiirtopalveluun voidaan liittyä valvottavassa kohteessa valmiina olevin tietoliikenneyhteyksin, tai vaihtoehtoisesti joko GPRS- tai 3G-verkon yhteyksin. Näin vältytään tarpeettomien asennus- ja tietoliikennehankintojen kustannuksilta.

Onko käytössänne oleva ilmoituksensiirtopalvelu uusien viranomaisvaatimusten mukainen? Entä palvelun hinta - olisiko rahalle parempaakin käyttöä? Ota hintansa väärtti puhelu SHS:n myyntiin - me laitamme kaikki ilmoituksensiirtoasiasi ajantasalle!